Máš umelecké črevo?


„Máš umelecké črevo?“ je medzinárodná súťaž určená žiakom stredných škôl a gymnázií, ktorí chcú prehlbovať svoj záujem o umenie. Jej hlavným cieľom je dať študentom možnosť rozvinúť kreatívnu stránku osobnosti. Popri tom tiež poskytnúť priestor pre ich záujmy, umožniť im diskutovať o svojich názoroch, alebo len možnosť vyskúšať si tímovú prácu na celoročnom projekte. Okrem toho majú študenti a ich pedagógovia výbornú príležitosť hlbšie sa oboznámiť so súčasnou umeleckou scénou a s prostredím galérií doma, ale aj v susedných krajinách.
Na organizovaní súťaže sa podieľajú najvýznamnejšie štátne aj súkromné galérie na Slovensku, v Čechách a Maďarsku.

Organizátori:

Slovenská národná galéria (SNG)

Spolupracujúce inštitúcie:

Kunsthalle Bratislava (KHB)
Stredoslovenská galéria v Banskej Bystrici (SSG)
Východoslovenská galéria v Košiciach (VSG)

Autorka putovnej ceny:

Katarína Siposová, šperkárka  
Žiadne komentáre: