Happy End


Koncepcia práce je postavená na fenoméne perlového náhrdelníka ako jedného z najkonvenčnejších šperkov, nositeľa nielen ekonomických ale aj meniacich sa spoločenských hodnôt. Nemennosť a hodnota tohto šperku je konfrontovaná s perlovým prachom, nositeľom nestálosti a transformácie. Dielo vzniklo autenticky v priestoroch Galérie Eggplant v Bratislave, kde počas 3 dní bolo čiastočne alebo úplne zbrúsených 7 perlových náhrdelníkov. Brúsením sa odhaľuje nielen vnútro perly, ale aj problematika vnímania autorského šperku širokým publikom. Perla, ktorá vznikla z prachu, postupným obaľovaním vrstvami perlete sa v priestoroch galérie mení na tisícky prachových čiastočiek a návštevník galérie sa stáva nositeľom a vlastníkom časti perlového náhrdelníka. Cieľom nie je vytvoriť šperk, ktorý sa páči, ale navodiť pocit stimulujúceho znepokojenia, ktorý otvára diskusiu na témy remesla a umenia, vzťahu autorského šperku a konceptuálneho umenia, nositeľnosti a permanentnosti šperku a jeho presahy do iných médií.


Žiadne komentáre: