Upside down 
Upside down/ Na hlavu postavené predstavuje kolekciu 14-tich prsteňov inšpirovaných chlebom. Chlieb bol pre mňa symbolickým odkazom na moju prácu ako šperkára, odrazom toho čo by mi malo prinášať každodenný chlieb. Chlieb sa stal mojím inšpiračným zdrojom ako aj  východiskovým materiálom pri realizácii prsteňov. Výrobu chleba, miesenie mäkkého cesta som konfrontovala so zlatníckou prácou, prácou v kove.  Finálne prstene tvorí galvanizovaním vytvorená kovová kôrka chleba.

Foto: Anna Horčinová

Žiadne komentáre: