Re-born napkins 
Re-born napkins predstavujú sériu textilných košíkov, inšpirovaných tradičným stolovaním. Vychádzala som z tradície balenia chleba do textilných obrúskov a vytvorila set bavlnených servítok vymodelovaných do formy nádoby/ košíka  pomocou škrobenia. Šrob fixuje tvar nádoby a taktiež umožňuje jeho majiteľovi  vyprať a obnoviť tkaninu kedykoľvek, ako aj vytvoriť si vlastný tvar košíka. Reprodukovateľnosť tohto produktu reaguje na súčasnú potrebu nových produktov, designu výrobkov uvádzaných na trh a túžbu konzumenta vlastniť vždy niečo nové. Re-born napkins v sebe spájajú dva elementy- tradíciu, ktorú reprezentuje ručná výšivka naznačujúca motív prúteného košíka a inováciu na druhej strane, podávajúca nový pohľad na tradičné hodnoty.


 
Žiadne komentáre: