Kontexty súčasného autorského šperku

Kontexty súčasného autorského šperku 

SNG, Bratislava 
27.5.-29.5. 2019

Slovenská národná galéria do svojho výstavného programu zaraďuje aj takzvané mediálne výstavy, teda také, ktoré približujú aktuálne otázky, témy a problémy toho-ktorého média. Šperk bol zatiaľ prezentovaný zväčša formou autorských výstav. No ambíciu predstaviť aktuálne otázky šperku a jeho vystavovania sčasti naplnila intervencia Kataríny Siposovej do výstavy Z akadémie do prírody, pričom asi najviac v tomto prípade rezonovala otázka vystavovania šperku a vnímania šperku v kontexte umenia. Ak obraz zavesením na do rámu na stenu získava štatút umeleckého diela, potom má šperk opačný problém. Tvorený býva pre kontext ľudského tela, teda okrem toho, že je určený na dívanie, je určený na nosenie. Tento aspekt však pri vystavovaní býva často zanedbaný. Kým obraz zavesením na stenu býva pozdvihnutý na umenie, šperk neraz z vertikálnej polohy noseného prechádza do horizontálnej polohy nazeraného. Typickým „rámom“ šperku je vitrína. Katarína Siposová v projekte Kontexty súčasného autorského šperku polemizuje nie len s atribútom nositeľnosti, keď ako šperky vystaví autorské knihy, ale aj s podobami vystavovania. Pre šperk je tu oným pozdvihujúcim rámom kontext v galérii vystavovaného umenia. Hoci by sa mohlo zdať, že pre to, aby divák na šperk nazeral ako na dielo stačí umiestnenie do galérie, projekt neparazituje len na priestore, ale aj na spôsobe inštalácie. Až na jednu výnimku sú všetky šperky inštalované na bielom plátne napnutom na rám. A diváci sú zvyknutí venovať pozornosť tomu, čo sa na bielom plátne objaví. Zároveň však autorka parazituje aj na výstave, do ktorej intervenuje. Či už umiestnením objektov do ústredného zorného bodu, ako v prípade reinštalácie projektu Post..., alebo vzťahom k často reflektovanému dielu, ako v prípade reinštalácie projektu Prostredie. Oba spomínané projekty navyše získavajú v novom kontexte aj nové významy. Projekt Post... parazitoval už predtým – v predajných priestoroch, kde bola zdôraznená možnosť privlastnenia si šperku. Tu, v novom prostredí s obdobnou inštaláciou však tento aspekt ustupuje šperku ako estetickému objektu určenému pre oko diváka. Podobne je to aj v prípade reinštalácie projektu Prostredie. Pôvodne si návštevníci galérie HIT, kde bol tento projekt inštalovaný, odniesť šperk so sebou, pri reinštalácii je to znemožnené projekciou obrazu šperku. Zaujímavé pritom je, že divák začína ako šperk vnímať plátno s projekciou. Nejedná sa totiž o reprodukciu šperku, ale vytvorenie šperku nového. Použitím technológie mappingu namiesto projekcie obrazu na plátno obraz plátno/rám zapĺňa a stáva sa estetickým objektom. S výstavou komunikujú aj ďalšie dva projekty Biela a Mimikry dopovedajúc témy rozvíjané výstavou v daných priestoroch. Vďaka intervencii a parazitovaniu šperku na jestvujúcej výstave tak divák vníma šperk ako objekt estetického záujmu aj mimo „nositeľa“, ako umelecké dielo. 

Mgr. Barbora Tribulová, PhD./ Centrum výskumu, VŠVU/ vedúca oddelenia galerijnej pedagogiky, SNG
Projekt vznikol s finančnou podporou Nadácie Tatra banky

Post...

Post…chuťovka

Šperkárka Katarína D. F. Siposová výstavou Post... v bratislavskej Slávici útočí na slabé miesta divákov. Brošne vytvárané z alumíniových obalov od čokolád a čokoládok dráždia zmysly evokáciou toho, čo predstavovali predtým. Hoci sa nájde zopár dokonale vyhladených kúskov, väčšina je veľmi autenticky pokrčená. Niektoré dokonca svojim povrchom tlmočia  pôvodný obsah, čo doslova aktivizuje chuťové poháriky vyvolávaním zmyslových zážitkov predchádzajúcich skúseností. Napriek tomu, názov výstavy upozorňuje, že sa neuberá nostalgickým smerom, naopak, rieši budúci status týchto objektov.
Dôraz na prácu s povrchom je podtrhnutý aplikáciou zlatých plátkov na všetky objekty. Práve v tomto povrchu nastáva obrat z minulého k budúcemu. V minulosti to bol druhoradý obal, ktorý slúžil iba na ochranu primárneho predmetu záujmu. Po konzumácii „dobroty“ sa stal treťoradým nepotrebným odpadkom. Aplikácia drahého materiálu mu predurčuje novú budúcnosť po.
Tento postup v umení nie je ničím výnimočným, avšak v prípade tejto inštalácie, nie je očividne hlavným cieľom projektu. Autorka totiž vedome využíva stopu žiaduceho objektu podobným spôsobom ako podprahová reklama, čo v spojitosti so spôsobom inštalácie a formátom predajnej výstavy nadobúda nový význam. Brošne sú totiž nainštalované zdanlivo jednoducho na pohyblivej doske. Ak si niekto brošňu kúpi, zostane po nej na stene prázdne miesto v povedomí divákov zvyšujúce hodnotu zostávajúcich objektov. Výstava takto parazituje na svojom prostredí – obchode s dizajnérskymi kúskami. Jej flexibilnosť vďaka jednoduchému prenosu umožňuje parazitovať ďalej v inom prostredí a v novom kontexte. V prostredí Slávice parazituje aj na tom, že tam nachádzajúce sa objekty sú vnímané ako šperky a nie ako obaly od čokolád. Toto vnímanie je potom nabúrané v prípade túžby šperk nosiť, pretože krehkosť materiálu a jeho tvaru to takmer znemožňuje. Popretím úžitkovej funkcie sa len potvrdzuje štatút umeleckého diela, ktoré odkazuje k sebe samému.

Mgr. Barbora Tribulová, PhD./ Centrum výskumu, VŠVU/ vedúca oddelenia galerijnej pedagogiky, SNGMáš umelecké črevo?


„Máš umelecké črevo?“ je medzinárodná súťaž určená žiakom stredných škôl a gymnázií, ktorí chcú prehlbovať svoj záujem o umenie. Jej hlavným cieľom je dať študentom možnosť rozvinúť kreatívnu stránku osobnosti. Popri tom tiež poskytnúť priestor pre ich záujmy, umožniť im diskutovať o svojich názoroch, alebo len možnosť vyskúšať si tímovú prácu na celoročnom projekte. Okrem toho majú študenti a ich pedagógovia výbornú príležitosť hlbšie sa oboznámiť so súčasnou umeleckou scénou a s prostredím galérií doma, ale aj v susedných krajinách.
Na organizovaní súťaže sa podieľajú najvýznamnejšie štátne aj súkromné galérie na Slovensku, v Čechách a Maďarsku.

Organizátori:

Slovenská národná galéria (SNG)

Spolupracujúce inštitúcie:

Kunsthalle Bratislava (KHB)
Stredoslovenská galéria v Banskej Bystrici (SSG)
Východoslovenská galéria v Košiciach (VSG)

Autorka putovnej ceny:

Katarína Siposová, šperkárka  
ProstredieVýstavný projek pod názvom Prostredie spája v priestore galérie HIT tri autorky: Luciu Gašparovičovú, Slavomíru Ondrušovú a Katarínu Siposovú. Ich domácim médiom je kov a šperk, ktorý však pozorujú skôr z odstupu. To im dovoľuje pohybovať sa v priestore so zmyslom pre detail, vytvárať nové situácie, reagovať na prostredie, materialitu objektov či kresby.

23.septembra - 13. októbra 2016
Galéria HIT
VŠVU v Bratislave
Interaktívna zóna pre SNG


Interaktívna zóna bola vytvorená v spolupráci s oddelením galerijnej pedagogiky SNG, v rámci výstavy Anton Cepka- Kinetický šperk

18. marca 2016 — 5. júna 2016
Esterházyho palác, 3. poschodie, BratislavaKurátorka: Petra HölscherViera Kleinová
Happy End


Koncepcia práce je postavená na fenoméne perlového náhrdelníka ako jedného z najkonvenčnejších šperkov, nositeľa nielen ekonomických ale aj meniacich sa spoločenských hodnôt. Nemennosť a hodnota tohto šperku je konfrontovaná s perlovým prachom, nositeľom nestálosti a transformácie. Dielo vzniklo autenticky v priestoroch Galérie Eggplant v Bratislave, kde počas 3 dní bolo čiastočne alebo úplne zbrúsených 7 perlových náhrdelníkov. Brúsením sa odhaľuje nielen vnútro perly, ale aj problematika vnímania autorského šperku širokým publikom. Perla, ktorá vznikla z prachu, postupným obaľovaním vrstvami perlete sa v priestoroch galérie mení na tisícky prachových čiastočiek a návštevník galérie sa stáva nositeľom a vlastníkom časti perlového náhrdelníka. Cieľom nie je vytvoriť šperk, ktorý sa páči, ale navodiť pocit stimulujúceho znepokojenia, ktorý otvára diskusiu na témy remesla a umenia, vzťahu autorského šperku a konceptuálneho umenia, nositeľnosti a permanentnosti šperku a jeho presahy do iných médií.


Džubox vol.5
Imperia Design
Michalská 383/6, Bratislava

14.10-14.11. 2014


Džubox je spoločná otvorená platforma mladých slovenských šperkárov/riek, absolventov ateliéru šperku na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Pod touto hlavičkou chcú prezentovať svoje aktuálne kolekcie a distribuovať ich originálnou formou medzi verejnosť. Šperky z Džúboxu sú z rôznorodých materiálov a reflektujú individuálne témy, podnety. Predstavujú progresívny slovenský súčasný výtvarný šperk ako nositeľný výtvarný objekt, v štýle ready to wear.