Šperk v kontexte

Kolekcia vznikla s cieľom priniesť nový pohľad na tradičný šperk akým je perlový náhrdelník. Malými, ale signifikantnými zmenami sa mení a narúša celkový charakter a vizuál tohto konvenčného typu šperku. 

Kolekcia autorských šperkov s názvom Šperk v kontexte bola  realizovaná s finančnou podporou Nadácie Tatra Banky, 2014                                                                                                                              .


Žiadne komentáre: